Wanna Rogowa

olejki do włosów

Główną formą tras w przewozie drogowym są transporty zbiorowe, jakie polegają na transportowaniu wielu partii ładunkowych w jednym wehikule. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób regularny przez jednego spedytora. Drugą odmianą tranzytów w transporcie drogowym są przewozy całopojazdowe. Transport ten bazuje na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu czynników. Po pierwsze znacząca jest cała seria towaru, odległość na jaką chce się go przetransportować, typ przewozu. W tym przypadku płaci się za wypożyczenie całego pojazdu. Cechami, które znamionują ten sposób transportu jest jedno miejsce nadania oraz jedno miejsce odbioru. Przewozy w transporcie drogowym mają podwójny charakter. Jest to transport wielozadaniowy (używa się tu aut skrzyniowych, przyczep, naczep i nadwozia wymiennego) i specjalistyczny (do transportu zwierząt, substancji ciekłych, samochodów osobowych, constans.bytom.pl – transport nienormatywny itp.). Samochody skrzyniowe nie mogą przewieźć towarów o masie większej aniżeli 30 ton oraz to jest jedna z najogromniejszych wad tego rodzaju transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie powinien naruszyć 11,5 tony, więc nie wszystko wolno tak przewieźć.